စက္႐ံု ၊ အလုပ္႐ံု ၊ ကုမၼဏီ ႐ံုးခန္း ၊ အေရာင္းျပခန္း ၊ ေဆး႐ံုေဆးခန္း ၊ ေနအိမ္ၿခံ၀န္း စသည္ျဖင့္ ...
လူႀကီးမင္း ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ လံုၿခံဳေရးကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း။ More »

အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာ (Webstie) ဖန္တီးခ်င္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
Domain, Hosting ၀ယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္လည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ More »

ေနအိမ္ ၊ ႐ံုးခန္း မ်ားအတြက္ မီးႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းေပးျခင္း။ More »

ကြန္ပ်ဴတာပညာကို အေျခခံမွစ၍ သင္ၾကားေပးျခင္း။ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ ေနအိမ္/႐ံုခန္းအေရာက္ ကြန္ပ်ဴတာ လိုက္လံသင္ၾကားေပျခင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျပဳျပင္ျခင္းကိုပါ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ More »

ဟိုတယ္၊ ႐ံုခန္း၊ ေန႔အိမ္တြင္းၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ႐ုပ္သံစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ေပးျခင္း။ More »

 

www.google.com.mm

www.google.com.mm ကို အသံုးျပဳလို႔ရၿပီလို႔သိရပါတယ္ ..

အရင္တုန္းက www.google.com မွာ ရွာရင္ တစ္ကမၻာလံုးကို ရွာပါတယ္။ အခု www.google.com.mm နဲ႔ရွာရင္ ျမန္မာျပည္က ဆိုဒ္ေတြကို အရင္ရွာေပးပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး google play ကို အလြယ္တကူ ၀င္လို႔ရၿပီလို႔သိရပါတယ္ .. တျခား ထူးျခားတာေတြ႕ရင္လည္း ဆက္ေျပာေပးပါမယ္။

 

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၂ ၿမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဂူးဂဲလ္ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္Mr. Eric Schmidt မၾကာမီ တစ္ရက္အလိုမွ စတင္ အသံုးျပဳခြင့္ ရခဲ့သည့္ Google.com.mm ဒိုမိန္းမွာ ျမန္မာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အဓိကထား ရွာေဖြေပးႏုိင္မည္ဟု ဂူးဂဲလ္ ကုမၸဏီျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဌာနမွMs. Ammy ကေျပာသည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္ အသင္းမွ တာဝန္ရိွသူ ဦးေဇာ္ထြဋ္က ”အရင္က ႐ုိး႐ိုး .com သံုးၿပီး ဂူးဂဲလ္မွာ တစ္ခုခုရွာမယ္ဆုိရင္ ကိုယ္ ရွာခ်င္တဲ့ ျပည္တြင္းက အရာက မရင္ မတက္ဘူး။.mm နဲ႔ ရွာမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာျပည္တြင္း အခ်က္အလက္ကို သူက ဦးစားေပးျပမယ္” ဟု အသံုးျပဳႏုိင္ပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ဂူးဂဲလ္မွ အန္းဒ႐ိြဳက္စနစ္သံုး ဂူးဂဲလ္အယ္ပလီေကးရွင္း စတုိးအား အြန္လိုင္း၌ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ေခ်ရိွၿပီး ျပည္တြင္းမွ မိုဘုိင္း အယ္ ပလီေကးရွင္းေရးဆဲြသူ မ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရိွလာႏုိင္ေၾကာင္း နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္လူငယ္မ်ားက ဆုိသည္။ ဂူးဂဲလ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုိင္တီနည္းပညာ က႑၌သာမက ပညာေရး က႑ပိုင္း၌ပါ ကူညီေပးလိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌လည္း ပုဂၢလိက အေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္က႑အပိုင္းမ်ား ပိုမုိျဖစ္ထြန္းလာေစေရးကုိဦးစားေပး ေျပာၾကား သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂူးဂဲလ္ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္Mr. Eric Schmidt ကဆုိသည္။ ၿမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဂူးဂဲလ္ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာ ဆိုမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ကုိမူ ေျပာၾကားႏုိင္ေသးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဦးက ေျပာသည္။ Google အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္Mr. Eric Schmidt မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး MICT Park အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ျမန္မာ့အနာဂတ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ နည္းပညာ စိတ္ဝင္စားသူလူငယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ စကားဝိုင္းပံုစံ ေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ခုအား ၂ နာရီနီးပါးခန္႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Popular Myanmar News Journal

Leave a Reply